MOSTAERT, MAERE & VAN ELSLANDE, Geassocieerde notarissen te Leuven

 

MOSTAERT, MAERE & VAN ELSLANDE

Geassocieerde notarissen te Leuven

De Raden

De structuur van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat is vergelijkbaar met die van de Belgische staat. De taalgemeenschappen hebben elk hun eigen bevoegdheden die worden waargenomen door de Raden: de Vlaamse Raad van het Notariaat (Vlanot) en de Conseil francophone (CF). De Duitstalige notarissen zijn vertegenwoordigd in de CF.

De Raden zijn verantwoordelijk voor de relaties met de gewestelijke overheden, voor de permanente opleiding van de notarissen en hun medewerkers, de informatie naar het publiek toe, de communicatie tussen notarissen van dezelfde taalrol.

Op het niveau van de Federatie plegen beide Raden continu overleg: zij delen hun ervaringen en werken aan gezamenlijke projecten.

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .